Δημόσιο vs Ιδιωτικό

Από την εμπειρία σας, συμφωνείτε με τη γελοιογραφία αυτή;

Αν ναι, τι χρειάζεται για να αλλάξει;

Leave a Reply

Your email address will not be published.