Όταν είσαι και το δείχνεις

Απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός από το αυτοκίνητο του γιατρού: επιγραφή ΓΙΑΤΡΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.