19ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο

19/12/2014 – 21/12/2014
Divani Caravel, Αθήνα
http://helrad.org/αρχική/ανακοινώσεις/item/2225-19ο-πανελλήνιο-ακτινολογικό-συνέδριο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.