Φοιτητές

Με τη φυγή χιλιάδων νέων ιατρών στο εξωτερικό και τη σταδιακή συνταξιοδότηση των παλαιότερων, ήδη πολλές λίστες για Ειδικότητα και Αγροτικό είναι κενές.
6 χρόνια είναι μόνο η Ιατρική σχολή – δεν είναι πολύ για να περιμένει ένας ασφαλισμένος, σωστά;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.