Μετακινήσεις ιατρών μέσα στις γιορτές

5a617d4f-1519-4b55-983b-f7a4ac55b48c
Μην κάνετε πολλά σχέδια για τις γιορτές. Μπορεί (λόγω έλλειψης προσωπικού) να βρεθείτε να εφημερεύετε σε άλλο νομό!
[⇝ολόκληρο το άρθρο]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.