Επιστολή του ΙΣΑ στο υπουργείο για την υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου

Προς τον

κο. Μάκη Βορίδη

Υπουργό Υγείας

οδός Αριστοτέλους αρ.17

Αθήνα, 11.12.2014

ΑΠ 479

ΘΕΜΑ: «Η εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου ως προϋπόθεση για τη δήλωση ειδικότητας θα έχει δυσμενείς συνέπειες για τους Έλληνες γιατρούς»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των από 10.12.2014 επιστολών μας (αριθμ. πρωτ. ΙΣΑ 426 και 427 αντίστοιχα), δυνάμει των οποίων σας επισημαίνουμε ουσιαστικές και σημαντικές τροποποιήσεις αναφορικά με το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση στην Βουλή, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ένα ακόμη σχετικό και εξίσου σημαντικό ζήτημα.

Ειδικότερα στο άρθρο 11 ορίζονται τα εξής: «ΑΡΘΡΟ 11

Πτυχιούχοι ιατρικών σχολών που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για την έναρξη της ειδικότητας, υποχρεούνται να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου.

Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή από τη δημοσίευσή της και αφορά τίτλους σπουδών, η ημερομηνία χορήγησης των οποίων ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης της διάταξης.

Οι διατάξεις που έχουν θεσπίσει νόμιμη απαλλαγή για τις προβλεπόμενες κατηγορίες ιατρών εξακολουθούν να ισχύουν».

Η ανωτέρω ρύθμιση περί της υποχρεωτικότητας της υπηρεσίας υπαίθρου ως προαπαιτούμενο για την δήλωση ειδικότητας θα έχει ως συνέπεια τη μαζική φυγή των ελλήνων γιατρών σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Ως ΙΣΑ έχουμε επανειλημμένως τονίσει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός Συστήματος Υγείας που να μπορεί να στελεχώνει τις άγονες και τις παραμεθόριες περιοχές με εξειδικευμένους γιατρούς.

Σήμερα ο αγροτικός ιατρός υποχρεούται να μεταβαίνει στις πιο δύσβατες περιοχές με 850 ευρώ το μήνα, όταν τα τρέχοντα έξοδά του υπερβαίνουν τα 1000 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες οι νέοι γιατροί θα εγκαταλείψουν κατά τρόπο μαζικό την χώρα μας.

Τέλος γίνεται σαφώς αντιληπτό ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για μια αξιοπρεπή αμοιβή του γιατρού που καλείται να στελεχώσει την ακριτική ζώνη, τη στιγμή που το ενοίκιο στο κάθε νησί είναι μεγαλύτερο από το μηνιαίο εισόδημα του αγροτικού γιατρού.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.