ΙΣΑ για κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενημερωθήκαμε από πολλούς συναδέλφους – μέλη μας, σχετικά με επιστολές που έχουν λάβει από διάφορα νοσοκομεία στα οποία είχαν υπηρετήσει στο παρελθόν, όπως προβούν σε κατάθεση συγκεκριμένων χρηματικών ποσών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, λόγω του ότι δεν παρακρατήθηκαν οι προβλεπόμενες υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις κατά τα αναφερόμενα στην επιστολή χρονικά διαστήματα.

Ο ΙΣΑ διερευνά το εν λόγω ζήτημα και εν πρώτοις συμβουλεύει τους ιατρούς που έχουν λάβει σχετικές επιστολές- ειδοποιήσεις, να αιτηθούν από το συγκεκριμένο Νοσοκομείο αναλυτική κατάσταση αποδοχών, δυνάμει της οποίας να προκύπτουν οι κατηγορίες των κρατήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί, καθώς και το ύψος αυτών, προκειμένου να γίνει σχετική διασταύρωση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.