Προτάσεις ΙΣΘ για το ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ)

Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση σχετικά με το ΤΣΑΥ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Την πικρή ιστορία του ΤΣΑΥ, σε κάποιο βαθμό την γνωρίζουμε όλοι και την βιώνουμε πλήρως όποτε ερχόμαστε σε επαφή μαζί του για σοβαρό ή ασήμαντο λόγο. Περιληπτικά οι δεκαετίες κακοδιαχείρισης λόγω κρατικής παρέμβασης και προσχηματικού ελέγχου οδήγησαν το ταμείο στο ναδίρ, ειδικά μετά την ένταξή του στο ΕΤΑΑ.

Παρόλα αυτά το ταμείο, που δεν λαμβάνει κρατικούς πόρους, είναι βιώσιμο και μπορεί να ανακάμψει εφόσον τύχει ανάλογης θεραπείας λόγω της σωστής , καίτοι φθίνουσας, αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους.

Το πρόσφατο πόρισμα των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης αλλά και οι εισηγήσεις του προέδρου της διοικούσας επιτροπής του ΤΣΑΥ, περιέχουν υλικό αρκετό για να τροφοδοτήσει τη δικαιοσύνη επί δεκαετίες. Τα αιτήματα και οι προτάσεις για την ορθή λειτουργία του ΤΣΑΥ μαζί με το ιστορικό του αποτελούν αντίστοιχα υλικό επαρκές για τη συγγραφή συνοπτικής εγκυκλοπαίδειας.

Σήμερα όμως το ΤΣΑΥ, μαζί με το όλο ΕΤΑΑ, διατρέχει τον μέγιστο κίνδυνο της ένταξής του σε ευρύτερο ταμείο (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ;;).

Με δεδομένο ότι το ΤΣΑΥ δεν είναι ελλειμματικό (όπως άλλα ταμεία του ΕΤΑΑ) δικαιούται και πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί, να φύγει από την «αγκαλιά» και την «περιποίηση» του κράτους.

Ο χρόνος που υπάρχει για να επιτευχθεί αυτό είναι ελάχιστος και πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά. Οι μέχρι σήμερα χειρισμοί των πανελληνίων οργάνων στερούνται σαφούς στόχευσης και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν την τύχη ανάλογων χειρισμών του 2008 (ένταξη στο ΕΤΑΑ) και την κατάληξη του ΙΚΑ (κατάργηση 2014).

Οφείλουμε να διατυπώσουμε προς την πολιτεία ένα και μοναδικό αίτημα:

«Κατοχυρώστε νομοθετικά από 1-1-2015 την ανεξαρτησία του ΤΣΑΥ με μια και μοναδική τροπολογία και δώστε ένα εύλογο χρονικό διάστημα απεξάρτησης από το ΕΤΑΑ». και οφείλουμε να προωθούμε μέχρι την επίτευξή του αυτό και μόνο αυτό το αίτημα.

Στην αντίθετη περίπτωση η πάγια τακτική της ανάμιξης ουσιωδών και επουσιωδών αιτημάτων, οι αναλυτικές περιγραφές αιτημάτων και η παρελθοντολογία, με μαθηματική ακρίβεια θα ενταφιάσουν το ΤΣΑΥ στο άμεσο μέλλον με αποτέλεσμα, αφενός την περαιτέρω υποβάθμιση έως εξαθλίωση των απολαβών των ασθενών και συνταξιούχων συναδέλφων μας και αφετέρου την εξαφάνιση των «ιχνών» και των ευθυνών όσων οδήγησαν το ταμείο στη σημερινή του κατάσταση.

Ο ΙΣΘ είναι αποφασισμένος και θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια πίεσης που υπάρχουν προς κάθε κατεύθυνση για τη διάσωση του ΤΣΑΥ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Εξαδάκτυλος Αθανάσιος Νίτσας Νικόλαος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.