Τροπολογία νομοσχεδίου για τους Επικουρικούς

Κατατέθηκε υπουργική τροπολογία του πρόσφατου νομοσχεδίου Υγείας [⇝σύνδεσμος για το έγγραφο].
Στη σελίδα 7 θα βρείτε τα νέα εδάφια που αφορούν τους Επικουρικούς, ενώ σττις σελίδες 1 και 2 υπάρχει η σχετική αιτιολογική έκθεση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.