“Βοηθός” ή Ειδικευόμενος; “Αδελφή” ή νοσηλεύτρια;

Νοσηλεύτρια όχι αδερφή, Ειδικευόμενος όχι βοηθός

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.