Προσφυγή ΟΕΝΓΕ στο ΣΤΕ για το μισθολόγιο

οενγε προσφυγη στε μισθολογιο ειδικευομενοι ιατροι αγροτικοι eidikeuomenoi iatroi agrotikoi

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στις 28 Ιανουαρίου 2015 κατατέθηκε στο ΣτΕ προσφυγή για την αποκατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου. Είχαν προηγηθεί 43 προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια τις οποίες είχε καταθέσει το φθινόπωρο του 2014 η ΟΕΝΓΕ από κοινού με Ενώσεις Γιατρών της χώρας.

Η προσφυγή γίνεται ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του ΣτΕ, προκειμένου να διεξαχθεί πρότυπη ή «πιλοτική» δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, το οποίο λόγω των 43 προσφυγών ενδέχεται να προκαλέσει μεγάλο αριθμό διαφορών, με κίνδυνο να εκδοθούν αντιφατικές αποφάσεις και να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση για τους διαδίκους ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Οι προσφυγές ασκήθηκαν μέσω του δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω κ. Μιχαήλ και στρέφονται εναντίον των διατάξεων του Ν. 4093/2012 και των συναφών με αυτές διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες επήλθαν σημαντικότατες μειώσεις των αποδοχών (βασικού μισθού, επιδομάτων και αποζημιώσεων) των Ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Είναι σημαντικό πως υπάρχει ήδη νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί υποθέσεων που εισήχθησαν προς κρίση και αφορούν σε περικοπές άλλων ειδικών μισθολογίων (μελών Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ, «ενστόλων» κτλ.).

Η δικάσιμος αναμένεται να προσδιοριστεί σύντομα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.