Αναστροφή για τους Επικουρικούς

u turn αναστροφή επικουρικών ιατρών. Ειδικευόμενοι eidikeuomenoi eidikeyomenoi

Αλλάζει η διαδικασία επιλογής επικουρικών γιατρών Επανακαθορίζεται η διαδικασία επιλογής επικουρικών ιατρών για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της χώρας, με τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση.

Συγκεκριμένα, καταργείται η τήρηση του ενιαίου καταλόγου εγγραφής επικουρικών ιατρών σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, μέσω του οποίου γίνεται η επιλογή τους, όπως ισχύει σήμερα, και επαναφέρεται το αμέσως προηγούμενο καθεστώς, βάσει του οποίου θα τηρούνται εφεξής στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύο κατάλογοι εγγραφής επικουρικών ιατρών (ένας για την κάλυψη των αναγκών περιοχών απομακρυσμένων και νησιωτικών καθώς και άγονων και προβληματικών, και ένας για την κάλυψη αναγκών των λοιπών περιοχών), από τους οποίους θα επιλέγεται το εν λόγω προσωπικό.

Με την τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για έξι ακόμα μήνες από τη λήξη της (30.06.2015), της θητείας των υπηρετούντων, κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, επικουρικών ιατρών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικείου νοσοκομείου.

Επίσης, παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της θητείας του και έως τις 31.12.2015, η θητεία του επικουρικού προσωπικού που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, που υπηρετεί σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

[Πηγή: dikaiologitika.gr]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.