ΕΝΕ: ενιαία νοσηλευτική βαθμίδα στο πανεπιστήμιο

διδυμες νοσηλευτριες

 

Σήμερα 26 Μαρτίου, το προεδρείο της ΕΝΕ συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Δημήτριο Χασάπη, μέσα σε κλίμα εγκαρδιότητας και συνεννόησης.

Το πρώτο θέμα που τέθηκε στη συζήτηση, ήταν το χρόνιο και ακανθώδες ζήτημα του διχασμού της τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, με την ταυτόχρονη κατάθεση σχετικού μελετητικού υπομνήματος για τη δημιουργία μιας και αδιαίρετης βαθμίδας ανώτατης εκπαίδευσης σε επίπεδο πανεπιστημιακό.

Επισημάνθηκε με συγκεκριμένες αναφορές, η σειρά των πρωτοβουλιών που κατά καιρούς έχει αναλάβει η ΕΝΕ και ειδικότερα η καθολική αποδοχή του εν λόγω αιτήματος από το σύνολο της νοσηλευτικής κοινότητας.

Ο κ. Χασάπης συντάχθηκε πλήρως με το σκεπτικό της ένωσης, τόνισε ότι συμφωνεί απολύτως με την πρόταση και προανήγγειλε την έναρξη διαλόγου αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα με τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων αναφοράς των υπό ίδρυση πανεπιστημιακών τμημάτων Νοσηλευτικής, όπως περιγράφονται στο σχέδιο της ΕΝΕ, προκειμένου να ρυθμιστούν όλες οι σχετικές παράμετροι της – εκ προοιμίου- συμφωνηθείσας μετάβασης.

Στο διάλογο αυτόν, εκτός της ΕΝΕ που ούτως ή άλλως θα έχει ρυθμιστικό ρόλο, θα συμμετάσχουν επίσης οι πρόεδροι όλων των Τμημάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ και των πανεπιστημίων Αθήνας και Πελοποννήσου, μαζί με τους υπευθύνους των Σχολών Υγείας των ως άνω αναφερθέντων πανεπιστημίων, ώστε να συζητηθούν θέματα διαχείρισης ανθρώπινων και υλικών πόρων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση.

Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε, ήταν η διεύρυνση της δέσμης των αρμοδιοτήτων της ΕΝΕ αναφορικά με την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων νοσηλευτικής από σχολές και κολέγια που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) με δεδομένη την αρμοδιότητα της διενέργειας των δεόντων αντισταθμιστικών μέτρων από την ΕΝΕ βάσει της ΚΥΑ 45621/ΙΑ ΦΕΚ 1480/ 4-05-2012.

Στη συνέχεια, τέθηκε το ζήτημα της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, που έγινε με την ΕΟ 2013/55 και που η χώρα μας πρέπει να ενσωματώσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2016. Ο κ. Χασάπης συμμερίστηκε τη σπουδαιότητα της οδηγίας για τους νοσηλευτές και κατόπιν εντολής του, πραγματοποιήθηκε άμεσα συνάντηση με τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων. Συμφωνήθηκε η στενή συνεργασία στη διαδικασία ενσωμάτωσης της οδηγίας για θέματα που αφορούν τους νοσηλευτές και η συμμετοχή της ΕΝΕ σε Ομάδα Εργασίας για αυτό το σκοπό μαζί με άλλους επαγγελματίες υγείας σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Υγείας.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην επικροτήσουμε την ευελιξία του Γενικού Γραμματέα κ. Χασάπη, που μας εξέπληξε ευχάριστα μιας και ήταν ενημερωμένος για τα θέματα που του τέθηκαν, αλλά κυρίως γιατί με τόλμη δέχθηκε να ακολουθήσει τα κελεύσματα της λογικής και κυρίως του συνόλου των νοσηλευτών της χώρας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.