Ασύμφορος ο ΕΟΠΥΥ για τους Εργαστηριακούς Ιατρούς

Clawback rebate εοπυυ συνεργασια σύνδεσμος εργαστηριακών ιατρών. Ειδικευόμενοι eidikeyomenoi eidikeuomenoi

Αθήνα 15-04-2015

ΠΡΟΣ 1) Τον προεδρο ΕΟΠΥΥ κο Κοντο
2) Δνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ (κος Ρηγάτος Θεοφάνης)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1) Υπουργό Υγείας
2) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
3) Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας
4) ΠΙΣ
5) ΙΣΑ
6) ΠΕΕΒΙ
7) ΠΑΣΙΔΙΚ

Θέση του Συν.Εγασ.Ια για την επιχειρούμενη μείωση τιμών ΕΟΠΥΥ

Η επιχειρούμενη μείωση τιμών ΕΟΠΥΥ ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια νομιμοποιησης του claw-back, μετονομαζοντας το.

Η μελέτη του ΕΟΠΥΥ είναι διάτρητη, συγκρίνει ανόμοια πράγματα. Συγκρίνει ιατρούς με φασονατζιδικα (ή εργαστήρια τύπου φασόν στην Γερμανία και Σουηδία). Εμείς είμαστε ιατροί, έχουμε υπηρετήσει 1 έτος αγροτικό και οι Βιοπαθολόγοι και Πυρηνικοί ιατροί έχουν εκπαιδευτεί περισσότερο στην Παθολογία από τους Γενικούς Ιατρούς (1 χρόνο αντί μισού). Ασκούμε έργο ΠΦΥ παίρνοντας ιστορικό, ελέγχοντας παλιές εξετάσεις, προτείνοντας νέες και κατευθύνοντας τον ασθενή σε Νοσοκομείο, σε Ειδικό Ιατρό ή σπίτι του. Η αμοιβή μας περιλαμβάνει και τα έτη σπουδών μας και την ευθύνη της απάντησηςγνωμάτευσης που δίνουμε και όχι μόνο τα υλικά μας (πχ σε ένα κλινικό ιατρό δεν κοστολογείς τη επίσκεψη με βάση το κόστος του χαρτιού Α4 για το παραπεμπτικό ή του χαρτοσέντονου της εξεταστικής κλίνης).

Γίνεται σύγκριση με κόστος αντιδραστηρίων ΝΜΥ Πάτρας. Αυτό είναι προκλητικό! Στο ΝΜΥ Πάτρας η κίνηση είναι πολύ μεγάλη ώστε η κάθε εξέταση να εκτελείται 10000 φορές στο εξάμηνο, που επιτρέπει μεγάλη οικονομία κλίμακας. Δεν συνυπολογίζονται αναλώσιμα (πιπετες, σωληνάρια), controls, calibrators, βλάβες, συντήρηση εξοπλισμού, ενοίκια, μισθοί, ρεύματα, αποσβέσεις εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων, ISO κλπ κλπ που εκτοξεύουν το κόστος της εξέτασης.

Επί 25 χρόνια οι τιμές των εξετάσεων είναι καθηλωμένες και γιαυτο το ΣτΕ έχει καταδικάσει το Υπουργείο σε πρόστιμο μη-συμμόρφωσης.

Στην Ελλάδα για φορολογικούς λόγους και δευτερευόντως για λόγους μεγέθους παραγγελιών, οι τιμές αντιδραστηρίων και εξοπλισμού είναι εως και 3 φορές πάνω από ότι σε Γερμανία και Σουηδία.

Δεν υπάρχει ανακοστολόγηση προς τα πάνω σε εξετάσεις που είναι σήμερα σε εξευτελιστικές (κάτω του κόστους) τιμές. Παραδειγμα Ακτινογραφία ακρας χειρος (face) 1,76 ευρω, Ακτινογραφία της κατά γόνυ αρθρώσεως (Profile) 2,26 ευρω, Γενική Εξέταση Ούρων 1,76 ευρω, Γλυκοζοφωσφορική αφυδρογονάση (G6PD) 1,06 ευρω, Mayer κοπρανων 1,76 ευρω, Σπερμοδιαγραμμα 4,05 ευρω κλπ κλπ.

Ο ΕΟΠΥΥ ζηταει μείωση τιμών σε 54 κοινές εξετάσεις μεσοσταθμικα κατά 28% και στις υπόλοιπες 5% (δίνοντας μια συνολική μείωση τιμών κατά 22.3%). Δεν υπολογίζει όμως την παρακράτηση 10% (που δεν μας αποδίδεται), το rebate και το cb (τα οποία ….πέρυσι μείωσαν τις τιμές των εξετάσεων κατά 58% κάνοντας τες σχεδόν όλες ζημιογόνες). Αν προστεθούν και οι παραπάνω μειώσεις στο 28% (ή στο 22.3%), η τιμή των εξετάσεων καθιστά την συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ ασύμφορη για κάθε ένα που εργάζεται τίμια. Παράδειγμα για μηνιαια κινηση 10-20000 ευρω, rb = 17.5% + μειωση τιμων 22.3% + παρακρατηση 10% = 50% δεν πληρωνεται!!! (εφόσον δεν αυξηθεί περαιτέρω το rebate)

Συν.Εργασ.Ια.
Web synergasia-med.gr
& synergasia.org
Email synergasia@outlook.com
& info@synergasia-med.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.