Όχι μόνο δεν πληρώνουν τις εφημερίες, ζητούν και τα λεφτά πίσω!

Ανακαλύφθηκε “ξαφνικά” ότι εφημερίες που έχουν δουλευτεί το 2009 και 2010, που λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού δεν εγκρίθηκαν (όπως έγινε σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία) κακώς πληρώθηκαν. Έτσι, ζητούν από τους Ιατρούς να τις επιστρέψουν, αλλιώς θα πιστωθούν στην εφορία!

H γραφειοκρατία δεν είναι απλά αντιπαραγωγική, είναι επικίνδυνη.

επιστροφή χρημάτων εφημεριών του 2009 και του 2010 στο νοσοκομείο νίκαιας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.