Προκήρυξη θέσεων Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού προσωπικού

Το αρχείο χωρίζεται ανά ΥΠΕ – πατήστε τα βελάκια στο κάτω-αριστερό μέρος του αρχείου για να δείτε όλα τα tabs (έχει 14 συνολικά, δύο ανά ΥΠΕ).

->Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο σε excel.

 

Δείτε επίσης τα μόρια που έχετε στα εργαλεία του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αναμένεται να βγει σε ΦΕΚ, οπότε και θα την αναδημοσιεύσουμε. Αφορά θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ.

->Πατήστε εδώ για να δείτε τον ετήσιο κυλιόμενο πίνακα του ΑΣΕΠ.

->Δείτε εδώ επίσης ενδεικτικά μια αίτηση για Νοσηλευτές ΔΕ, όπου περιγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.