Κόψανε τον μισθό κατά την επίσχεση

αλυσίδα αλυσίδες ειδικευόμενη ιατρός

Το είδαμε κι αυτό: κόπηκε ο μισθός Ειδικευόμενης Ιατρού στο ΓΝ Πατρών τις ημέρες που βρισκόταν σε επίσχεση εργασίας.

Αναρωτιόμαστε: έχει διαβάσει έστω και μια σειρά από τον ορισμό της επίσχεσης εργασίας ο Διευθυντής της Καρδιολογικής, η διοικητική διευθύντρια, ο διοικητής του νοσοκομείου, ο διοικητής της ΥΠΕ;

Δεν είπαμε να διαβάσει ολόκληρο το εργατικό δίκαιο (που είναι μόνο δύο παράγραφοι άλλωστε για την επίσχεση), αλλά έστω να ψάξει στο διαδίκτυο; Να ρωτήσει τη νομική υπηρεία (η οποία κατά κανόνα τάσσεται κατά των εργαζομένων και υπέρ οποιουδήποτε άλλου τους προσβάλει);

Πειθαρχική και διοικητική δίωξη υπάρχει για τους εμπλεκόμενους;

Ο κώδικας των δημοσίων υπαλλήλων, που περιγράφει την παράβαση καθήκοντος, πότε θα εφαρμοστεί;

Έντοκη αποπληρωμή και αποζημίωση της ηθικής της προσβολής στην Ειδικευόμενη ποιός θα δώσει; Έστω μια “συγνώμη”;

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση:

“Όπως γνωρίζετε, Eιδικευόμενοι Ιατροί μέλη της Ένωσής μας, που υπηρετούν στα Νοσοκομεία του νομού μας, τελούσαν σε νόμιμη επίσχεση εργασίας τον Απρίλιο του 2015, απέχοντας, είτε σωρευτικά, είτε εναλλακτικά από το τακτικό ημερήσιο ωράριο ή/και από τις εφημερίες, δεδομένου ότι δεν τους είχε καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση για δεδουλευμένες από αυτούς εφημερίες των τριών πρώτων μηνών του έτους.

Παρά το γεγονός, ότι η εν λόγω Ιατρός τελούσε σε νόμιμη επίσχεση εργασίας, ο Δντης της Καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Πατρών ενεργώντας παράνομα, κοινοποίησε έγγραφο προς την Διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο δήλωνε ότι η ειδικευόμενη ιατρός του τμήματος του απουσίαζε. Έγγραφο το οποίο διαβίβασε η Διοικητική Δ/τρια του νοσοκομείου προς το τμήμα οικονομικού με σκοπό την περικοπή του μισθού της ειδικευομένης, όπως και έγινε.

Οι ειδικευόμενοι Ιατροί των Νοσοκομείων, ως μισθωτοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, νομιμοποιούνται πλήρως στην άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας, εφόσον ο εργοδότης, που εν προκειμένω είναι τα Νοσοκομεία, είναι υπερήμερα ως προς την αποζημίωση των ως άνω δεδουλευμένων εφημεριών, δηλαδή για απαίτηση η οποία είναι όχι μόνο αξιόλογη και βεβαία αλλά και ουσιώδης και ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των ίδιων των ειδικευομένων Ιατρών και των Οικογενειών τους.

Η υιοθέτηση μιας λογικής όπως αυτής του Δ/τη της Καρδ/κής, θα οδηγούσε σε απόλυτη αυθαιρεσία τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων αλλά και άλλων Διευθυντών Κλινικών, Τμημάτων και Εργαστηρίων των οικείων Νοσοκομείων, οι οποίοι θα εξανάγκαζαν τους ειδικευόμενους Ιατρούς να πραγματοποιούν, εκόντες άκοντες, εφημερίες “δωρεάν” ή “επί πιστώσει”, αδιαφορώντας για τα εγγενή και αυτονόητα εργασιακά τους δικαιώματα αλλά και για την εξασφάλιση της ακίνδυνης και ακώλυτης παροχής των ιατρικών τους υπηρεσιών.
Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τις ως άνω περιγραφόμενες πράξεις σε βάρος της ειδικευομένης Ιατρού, και καλούμε τον Δ/τη της 6ης ΥΠΕ να λάβει θέση επί του προβλήματος που έχει ανακύψει.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.