Μελέτη: συχνότητα παθήσεων ανά μήνα γέννησης

Ο μήνας γέννησης, εκτός από το ζώδιο, μπορεί να αποκαλύψει και τη συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων παθήσεων. Αναλύοντας στοιχεία από 1.7 εκατομμύρια ασθενείς, 55 παθήσεις δείχνουν τάση να πλήττουν άτομα που έχουν γεννηθεί σε συγκεκριμένους μήνες.

Όλα αυτά υποδηλώνουν μόνο τάσεις. Για τους μήνες που δεν υπήρχε σαφής συσχετισμός με κάποιες παθήσεις, το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι όσοι έχουν γεννηθεί σε αυτούς είναι μάλλον απρόβλεπτοι.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΕΡΗ

Πηγή: Journal of American Medical Informatics Association

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.