Εξέταση στο πόδι, συνταγή στο χέρι

Ο παρακάτω ασθενής σίγουρα πήρε τη συνταγή του στο χέρι και έφυγε..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.