Πώς να φιλήσεις μια Ιατρό [video]

Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα “μαγικό” χαρτί (στο οποίο μπορείς να γράψεις χωρίς στυλό, πχ με το νύχι – παρόμοια τυπογραφικά χαρτιά χωρίς άνθρακα έχει στα νοσοκομεία, πχ σε μπλοκ συνταγών ή εργαστηριακών), και μια Ιατρό με αρκετά ανοιχτό μυαλό (και ελεύθερο χρόνο!).

Ποια προβλέπετε σε Ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.