Κάντε ηλεκτρονική εγγραφή/πιστοποίηση στον ΑΣΕΠ ως της 12/11/15

Προϋπόθεση είναι να έχετε ένα λογαριασμό e-mail που να δουλεύει (και να θυμάστε τον κωδικό του!). Αλλιώς, φτιάξτε έναν σε 1-2 λεπτά, πχ στο Gmail.

Πατήστε ΕΔΩ για να μεταφερθείτε στη σελίδα εγγραφής/ταυτοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ.

Αν δεν έχετε κάνει ποτέ εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πατήστε πρώτα ΕΔΩ.

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, κάνετε login με τον όνομα και τον κωδικό σας, και πηγαίνετε στο: “Νέα Αίτηση” -> “Διαγωνισμός/Προκήρυξη” -> “1ΚΕ/2015 – ΠΑΛΑΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ – ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ 8/1997“.

 

Δείτε επίσης ΕΔΩ απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή στον ΑΣΕΠ.

Η εφαρμογή θα ανοίξει μετά τις 29 Οκτωβρίου 2015 και μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2015..

 

Δείτε την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ παρακάτω:

“Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
καλεί

όσους περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά καθώς και όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Πανεπιστημιακής (ΠΕ),  Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα, να καταγράψουν/επικαιροποιήσουν τα τρέχοντα στοιχεία και προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες) στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΑΣΕΠ που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015.

Η πρόσκληση απευθύνεται και στους αδιόριστους – επιτυχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8/1997 (ΦΕΚ 45/03-11-1997) για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό 2.353 θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η καταγραφή στοιχείων-προσόντων προϋποθέτει την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε αυτές (δηλαδή όσοι δεν διαθέτουν ήδη όνομα μέλους και κωδικό πρόσβασης στις online υπηρεσίες) πρέπει προηγουμένως να ταυτοποιηθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, στην επιλογή: Αίτηση Ταυτοποίησης Υποψηφίων. Για την ταυτοποίηση απαιτείται η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο οποίο, με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης ταυτοποίησης, θα αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης που θα επιτρέπουν την είσοδο στο σύστημα καθώς επίσης και σχετικός σύνδεσμος ενεργοποίησης του λογαριασμού.

Οι ενδιαφερόμενοι με την έναρξη της διαδικασίας την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή Online Υπηρεσίες-> Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων, να επιλέξουν «Νέα Αίτηση» και στο πεδίο «Διαγωνισμός/Προκήρυξη» να επιλέξουν «1ΚΕ/2015 – ΠΑΛΑΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ – ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ 8/1997».”

One thought on “Κάντε ηλεκτρονική εγγραφή/πιστοποίηση στον ΑΣΕΠ ως της 12/11/15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.