Οι Νοσηλευτές θεραπεύουν [βίντεο]

Οι Ιατροί θεραπεύουν το σώμα από τις ασθένειες, αλλά οι Νοσηλευτές θεραπεύουν και την ψυχή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.