Τα δείγματα

Το χιούμορ σίγουρα δε χάνεται με την ηλικία..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.