Επιχορήγηση μέχρι 10,000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για 3700 δικαιούχους

Δημοσιεύτηκαν τα ΦΕΚ 2458/16.11.2015  και 2459/16.1..2015 σχετικά με το “Πρόγραμμα Νέων Ελευθερων Επαγγελματιών”, το οποίο προσφέρει μέχρι 10,000 ευρώ σε πρώην εγεγραμμένους ανέργους, οι οποίοι διατηρούν επιχείρηση που δημιουργήθηκε μέσα στο 2014-2015.

Προϋποθέσεις συμμετοχής ενδιαφερομένων:

1.Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο μητρώο ανέργων
του ΟΑΕΔ, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα
να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την ημέρα που προηγήθηκε της
έναρξης επιτηδεύματος

2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν
εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014
έως και 31.08.2015.

4. Οι ομογενείς ή πολίτες τρίτων χωρών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να
διαθέτουν άδεια διαμονής, η οποία να τους παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης σε
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

23 Νοεμβρίου ως 7 Δεκεμβρίου 2015 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων

[Πατήστε ΕΔΩ για το ΦEK 2458 (άρθρο 12 και μετά).

Πατήστε ΕΔΩ για τις οδηγίες για την πρώτη ομάδα Περιφερειών (σελίδα 26 και μετά).

8 Δεκεμβρίου ως 22 Δεκεμβρίου 2015 για επιχειρήσεις με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

[Πατήστε  ΕΔΩ για το ΦEK 2459/2015 (άρθρο 12 και μετά).

Πατήστε ΕΔΩ για τις οδηγίες για τη δεύτερη ομάδα Περιφερειών (σελίδα 22 και μετά)].

Οι αιτήσεις θα γίνουν μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

eidikeuomenoi.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.