Όλοι κάνουμε λάθη

 

Κανένας δεν είναι υπεράνθρωπος. Μπορεί μια απόφασή μας να μοιάζει ιδανική τη στιγμή που λαμβάνεται, αλλά αναλύοντάς την εκ των υστέρων με ηρεμία και υπό άλλη οπτική γωνία, πάντα θα βρίσκουμε λάθη ή τρόπους βελτίωσης της.

Τα ιατρικά λάθη αποτελούν την 3η υψηλότερη αιτία θανάτων στις Η.ΠΑ και αντικείμενο διαμάχης μεταξύ νοσοκομείων, ασφαλιστικών εταιρειών, συγγενών του ασθενή και το κράτους.

Το 2013 πέθαναν στις Η.ΠΑ 400.000 άνθρωποι από ιατρικά λάθη. Το 2008 τα ιατρικά λάθη κόστισαν στον κρατικό προυπολογισμό 19.5 εκ. $, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορούσε στην περίθαλψη και αγωγή  για την αντιμετώπιση των ιατρικών λαθών.

Το σύστημα υγείας ο σύστημα υγείας γίνεται ασφαλέστερο όταν τα νοσοκομεία μαθαίνουν από τα λάθη που γίνονται και λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για να μην επαναλαμβάνονται.

Και βέβαια, τα λάθη είναι ανθρώπινα και σε δύσκολα περιστατικά αναπόφευκτα.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθώνται οι ενδεδειγμένες διαδικασίας, αλλά αστάθμητοι παράγοντας επηρεάζουν την έκβαση.

Ο καταλογισμός ευθυνών, επίσης, συνήθως αποδεικνύεται ότι είναι πολυπαραγοντικός. Το κράτος προσπαθεί να κάνει το διαιτητή και έχει συντάξει λίστα για τα ποια λάθη που πρέπει να καλύπτονται από τα νοσοκομεία και ποια από τις ασφαλιστικές.

Στην Ελλάδα, αναμφισβήτητα ένα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για τα λάθη έχει το ίδιο το κράτος.Οι αδιανόητες ελλείψεις σε προσωπικό και υλικά, ο υπερκορεσμός της δυνατότητας εξυπηρέτησης ασθενών, η έλλειψη οργάνωσης στα νοσοκομεία, και η κατά σειρά παράβαση των νομίμων ωραρίων σίγουρα δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τη σωστή εργασία των Υγειονομικών.  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΕΡΗ

Πηγή: khn.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.