Πώς σκέφτονται οι μελλοντικοί υγειονομικοί;

Πόσο απέχουν οι απόψεις των μελλοντικών υγειονομικών από τους εν ενεργεία συναδέλφους τους;

Σε μια έρευνα  στην Αμερική στην οποία συμμετείχαν 1000 φοιτητές Ιατρικής και αφορούσε σε διάφορα ερωτήματα για το επάγγελμα του ιατρού, οι μελλοντικοί συνάδελφοι απάντησαν:

To 98% των φοιτητών ιατρικής προτιμούν η πρώτη επίσκεψη του ασθενούς να είναι κατά πρόσωπο και οι επόμενες μέσω τηλε-ιατρικής. Το 89% προτιμά και η 2η επίσκεψη του ασθενούς να είναι κατά πρόσωπο.

Για κλινικές πληροφορίες, το 41% καταφεύγουν σε ιατρικές εφαρμογές  (applications) και το 29% σε αναζήτηση συμβουλών από συνάδελφους.

Μόλις το 8% αισθάνονται ότι θα έχουν την εμπειρία να διαχειρίζονται το δικό τους ιατρείο, ενώ το 12% δηλώνει διατεθειμένο να συνεργαστεί με συναδέλφους σε πολύ-ιατρεία.

Το 71% των τριτοετών και τεταρτοετών φοιτητών δηλώνει ότι η οργάνωση του αρχείου του ασθενούς απαιτεί περισσότερο χρόνο από την  επικοινωνία/επίσκεψη με τον ασθενή. Μάλιστα το 80% εξακολουθεί να πιστεύει ότι το ίδιο θα ισχύει και αφότου τελειώσουν  τη σχολή.

Συμφωνείτε με το τελευταίο; Πώς φαντάζεστε εσείς το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΕΡΗ

Πηγή: hitconsultant.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.