Παράσταση διαμαρτυρίας νέων Ιατρών στην 6η ΥΠΕ στις 4/12/15, ώρα 15:00

“Πάτρα, 3-12-2015
Παρέμβαση του ΣΑΕιΝΙΑ στην ΥΠΕ

Η υποχρηματοδότηση , οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας και η απαξίωση των νέων γιατρών οδηγεί σε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης το οποίο επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τη δραματική πραγματικότητα στα Νοσοκομεία της χώρας.
Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στις χειρουργικές ειδκότητες στο ΡΙΟ, όπου οι ειδικευόμενοι ιατροί πραγματοποιούν έως και 10 εφημερίες το μήνα, προτού μάλιστα της αλλαγής στην εκ περιτροπής εφημέρευσης ΠΓΝΠ-ΓΝ Αγ. Ανδρέας.
Δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας, απουσία «παράλληλου προγράμματος», δε φαίνεται να κατανοεί την εξέλιξη αυτή.
Η πρόσληψη επικουρικών στη θέση κενών θέσεων ειδικότητας ανοίγει το δρόμο για ένα νέο φθηνότερο ειδικευμένο προσωπικό με ελάχιστα δικαιώματα, που θα καλύπτει τις πάγιες ανάγκες των νοσοκομείων. Πέρα όμως από τα ερωτήματα που εγείρει για τις εργασιακές συνθήκες υπό τις οποίες θα προσλαμβάνονται , δείχνει την έλλειψη ενδιαφέροντος για κίνητρα στους νέους συναδέλφους.
Στην ίδια κατεύθυνση και η τοπική 6η ΥΠΕ , με τα πρόσφατα περιστατικά εντέλεσθαι στους αγροτικούς γιατρούς .
Ως σωματείο διεκδικώντας την αξιοπρεπή και ισότιμη μεταχείρισή μας σε ένα αξιοπρεπές σύστημα υγείας απαιτούμε από την 6η ΥΠΕ :
Θεσμοθέτηση βιβλίου ρεπό – ρητή οδηγία προς τις διοικήσεις για την υποχρεωτική καταγραφή τους
Τήρηση του νόμιμου αριθμού των εφημεριών– καμία επιβολή υπερωριακής απασχόλησης πέραν του οριζόμενου ορίου .
Άρση των εντέλλεσθε προς τους αγροτικούς– καμία μετακίνηση πέραν της περιοχής ευθύνης τους είτε σε δευτεροβάθμια δομή όπως ορίζεται από το νόμο. Κατάργηση του νόμου περί υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου πριν την έναρξη ειδικότητας
Ασφαλείς συνθήκες εφημερίας με βάση το νομικό πλαίσιο –Οργάνωση των ΤΕΠ, κάλυψη με νέες προσλήψεις και μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό . Νομική κάλυψη των νέων γιατρών που επιμερίζονται το μεγάλο φόρτο εργασίας στα νοσοκομεία και τους ανατίθενται ευθύνες πέρα του προβλεπόμενου .
Τήρηση του νομικού πλαισίου για τις διακομιδές ασθενών όπως άλλωστε αποδέχθηκε τους περασμένους μήνες το Υπουργείο.
Καμία παράνομη περικοπή στην αμοιβή των δεδουλευμένων εφημεριών

Με βάση τα παραπάνω καλούμε σε Παράσταση στην ΥΠΕ την Παρασκευή 4/12 στις 15:00

Η ΔΕ του Σωματείου Ανειδίκευτων Ιατρών Αχαΐας”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.