Αποτελέσματα προκήρυξης 4Κ/ 2015

Πατήστε πάνω στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε επιπλέον αρχεία:

Πίνακας διοριστέων σε μορφή pdf.
Πίνακας διοριστέων σε μορφή xls.

Πίνακας απορριφθέντων (λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή άλλων προβλημάτων) σε xls.

Πίνακας κατάταξης χωρίς εμπειρία σε xls.

Πίνακας κατάταξης με εμπειρίασε xls.

Πίνακας κατάταξης Μουσουλμανικής μειονότητας, με εμπειρία σε xls.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.