Διασωλήνωση με το κινητό σας [βίντεο]

Τα έξυπνα κινητά είναι ισχυροί επεξεργαστές και πολυεργαλεία στην τσέπη μας. Λίγη φαντασία θέλει για να τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα και στην εργασία μας.
Ελπίζουμε μόνο να μη χτυπήσει το τηλέφωνο τη στιγμή της διασωλήνωσης!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.