Μια μικρή βοήθεια για να λάμψει ένα αστέρι [βίντεο]

Μερικές φορές χρειάζεται μια μικρή μόνο βοήθεια από εμάς για να βρει τη θέση του στον ουρανό ένα αστέρι και να λάμψει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.