Απόφαση 7412/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις μισθολογικές μειώσεις των Ιατρών

Πατήστε εδώ ή στην παρακάτω εικόνα για να δείτε ολόκληρη την απόφαση 7412/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (31 σελίδες), με την οποία χαρακτιρίζονται ως αντισυνταγματικές οι αναδρομικές περικοπές στους Ιατρούς του ΕΣΥ που είχαν επιβληθεί από το 2012.

Να σημειώσουμε ότι για την εφαρμογή της απόφασης αυτής χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε περίπτωση διαφωνίας, τον τελικό λόγο θα έχει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.