Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2015 για ΥΕ

Πατήστε εδώ

για να δείτε τον συνοπτικό πίνακα (σε μορφή pdf).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα με τα πλήρη στοιχεία των διοριζόμενων (σε μορφή excel).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.