Αποτελέσματα Αγροτικών/ΠΕΔΥ Ιανουαρίου 2016

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε τα οριστικά αποτελέσματα της αριθμ.Α2γ/ΓΠ οικ.7237/29-01-2016 προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων σε μονάδες του ΠΕΔΥ για Γενικούς Ιατρούς και Ιατρούς υπόχρεων της Υπηρεσίας Υπαίθρου.

->Πατήστε εδώ για να δείτε τη συνολική λίστα των αποτελεσμάτων σε μορφή pdf.

Καλή δύναμη ευχόμαστε στους επιτυχόντες!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.