ΦΕΚ Β’ 1005/12.4.2016 για τους Επικουρικούς

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 1005 (τεύχος Β’) της 12/4/2016, το οποίο περιγράφει την ανανεωμένη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στον κατάλογο των Επικουρικών Ιατρών.

Στο άρθρο 2 του ΦΕΚ αυτού περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της τελευταίας υπουργικής απόφασης, με την οποία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον κατάλογο Επικουρικών οι Ειδικευόμενοι που έχουν λάβει τον τίτλο της Ειδικότητας, χωρίς να παραιτηθούν από το νοσοκομείο στο οποίο εργάζονται.

Πατήστε εδώ ή στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το ΦΕΚ σε μορφή pdf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.