Χρυσές μελέτες

Χρυσά χάπιαΕνθαρρυντικά είναι τα συμπεράσματα από το πρόσφατο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής, το οποίο εστίασε κυρίως στις δυνατότητες που επιφυλάσσει η εκπόνηση κλινικών μελετών στους ασθενείς, αλλά και στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας.

Οι κλινικές μελέτες παρέχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα των νοσοκομείων και των πανεπιστημίων.

Η Ελλάδα εμφανίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης των κλινικών μελετών, λόγω διαφόρων παραμέτρων, όπως η μεσογειακή κατανομή κάποιων νόσων. Οι επενδύσεις το 2014 ήταν μόλις 80 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που σε χώρες, όπως το Βέλγιο και η Πορτογαλία, ανήλθαν σε 2 και 1 δις ευρώ αντίστοιχα.

Αν προωθηθεί στρατηγική ελάφρυνσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών στη χώρα μας γύρω από τις κλινικές μελέτες, θα προσελκύσουν αντίστοιχες επενδύσεις, ικανές να δώσουν σημαντική μείωσης του οικονομικού χρέους της Ελλάδας.

Το επιστημονικό υπόβαθρο άλλωστε είναι πολύ υψηλό, ενώ και οι ασθενείς πλέον είναι καλά ενημερωμένοι για τα οφέλη συμμετοχής σε κλινική μελέτη, αφήνοντας ανυπόστατους μύθους και ταμπού περί “πειραματισμού” των νέων φαρμάκων.

Κλειδί για την επιτυχή εκπόνηση κλινικών μελετών αποτελεί βέβαια η διαφάνεια και αξιοπιστία, τα οποία μπορούν να επιτευχθούν με την εκπαίδευση και ενημέρωση των διοικητικών στελεχών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΕΡΗ

Πηγή: eefam.gr 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.