Προσδοκίες

Αυτό που ήθελε ο ασθενής, αυτό που πήρε, αυτό που περιέγραψε ο ιατρός, αυτό που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ, αυτό που χρεώνει το ΚΕΝ στον ΕΟΠΥΥ, αυτό που χρειαζόταν ο ασθενής. Χτύπημα τραύμα στο χέρι, νάρθηκας, πάγος. Ειδικευόμενοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.