Το μέγεθος της ευγένειας

Να είστε πάντα ευγενικοί με τις Νοσηλεύτριες. Εκείνες διαλέγουν το μέγεθος της βελόνας και του καθετήρα. Ουροκαθετήρας σύριγγα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.