Η αρπαγή

“Να δανειστώ το στυλό σου για λίγο;”… διάσημες τελευταίες λέξεις.

"Το ξέρω ότι μου πήρες το στυλό. Θα σε βρω και θα σε σκοτώσω." Μιλά στο τηλέφωνο, από την ταινία Taken, ο πρωταγωνιστής Liam Neeson.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.