Πολυφορείο

Τόσα χρόνια ζητάγαμε πρόσληψη Τραυματιοφορέων, ενώ θα έπρεπε να ζητάμε την ενισχυμένων φορείων..

Νοσοκόμος Νοσοκόμα Τραυματιοφορέας Τραυματιοφορείς σπρώχνει φορείο με πολλαπλά επίπεδα πολυόροφο - ορόφους και σκάλα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.