Το ύφος

Γιατί… ορισμένοι δε σέβονται τις νοσοκομειακές προκαταλήψεις..

Το ύφος σου όταν σου λένε "πολύ ήσυχη είναι η βάρδια σήμερα". Θυμωμένο μωρό βλέμμα

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.