Η απόδειξη

Βότανα από το φαρμακείο του Θεού. Απόδειξη ότι υπάρχει και έχει και φαρμακείο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.