Πλήρης προσοχή

Ασθενής μιλά σε γιατρό: "γιατρε, νιώθω ότι όλοι με αγνοούν.." "Ο επομενος παρακαλώ..". Ειδικευομενοι

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.