Είναι σταθερό

Όταν φτάνεις στη ΜΕΘ και καταλαβαίνεις ότι το περιστατικό δεν είναι σταθεροποιημένο. Κρεβάτι κρεββάτι κλίνη με πάρα πολλά μηχανήματα συσκευές σωληνάκια μόνιτορ monitor alarm αλάρμ αντλίες έγχυσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.