Νίκησε και εσύ μια αναπηρία

Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης Φοιτητών με Αναπηρία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://access.uoa.gr

Συμπλήρωσε την εικόνα, γίνε και εσύ εθελοντήςΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.