Επικίνδυνες μπαταρίες

Ασθενής που φορτίζει την μπαταρία του από ιατρό ή νοσηλευτή. Οι μπαταρίες της Samsung είναι επικίνδυνες για τους χρήστες. Οι μπαταρίες των εργαζομένων είναι επικίνδυνες για τους ασθενείς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.