Η αρθροπλαστική

Άλογο με πόδι ζέβρας: "δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένη με την αντικατάσταση του ισχίου μου"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.