Νοσοκομείο, όχι εκκλησία

Μύνημα από τη διοίκηση:
“Σας παρέχεται θεραπεία από τους επαγγελματίες Ιατρούς μας, οι οποίοι είναι άνθρωποι, όχι θεοί. Αν προτιμάτε θεραπεία από θεό, παρακαλώ επισκεφτείτε την εκκλησία παρακάτω”.

Μύνημα από τη διοίκηση. Οι γιατροί δεν είναι θεοί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.