Τα ακατόρθωτα

Επιγραφή - αστεία πινακίδα: "τα επείγοντα έχουν διεκπεραιωθεί. Αυτή τη στιγμή γίνονται τα ακατόρθωτα. Για τα θαύματα ζητούμε προθεσμία 24 ωρών. Εκ της διευθύνσεως"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.