Επίθεση αστυνομικού σε Ειδικευόμενη στο ΤΕΠ

Μερικές απορίες που έχουμε για τη σχέση Υγειονομικών-Αστυνομικών:

1.Ποια είναι η εμπειρία σας από τους αστυνομικούς στο τμήμα επειγόντων και στους θαλάμους νοσηλείας;
2.Νομίζετε ότι πρέπει οι φυλακισμένοι να εξετάζονται κατά προτεραιότητα για να εξυπηρετούνται οι συνοδοί αστυνομικοί;
3.Έχετε λάβει αντίστοιχη εξυπηρέτηση όταν χρειάστηκε να καλέσετε την αστυνομία στο νοσοκομείο;
4.Έχετε λάβει την οποιαδήποτε εξυπηρέτηση σε οποιαδήποτε συναλλαγή σε αστυνομικό τμήμα επειδή δηλώσατε Υγειονομικός;
5.Πιστεύετε ότι ίσως να έπρεπε να εξυπηρετούνται από τα στρατιωτικά νοσοκομεία, που άλλωστε δεν έχουν ανοιχτές γενικές εφημερίες;

Αστυνομικός προπυλάκισε Ειδικευόμενη στο ΤΕΠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.