Η ευγνωμοσύνη

Ευχαριστήριο προς ψησταριά Μπέσσας απέναντι από το νοσοκομείο Λάρισσας για τη συμπαράσταση κατά τις ημέρες νοσηλείας μου

Η ευγνωμοσύνη προς το προσωπικό του νοσοκομείου ψήνεται ακόμα..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.